Arbeta i Studsvik

Studsvik är ett kunskapsintensivt serviceföretag på den internationella kärnteknikmarknaden. Med över 65 års erfarenhet åtnjuter Studsvik ett högt anseende och uppfattas som ledande på många områden.

I Studsvik möter du visioner, god lönsamhet, högteknologi, investeringsvilja och möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning.

Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Konsulttjänster och Bränsle- och materialteknik. Studsvik har 700 anställda i 7 länder. Varje år anställer vi ett antal kvalificerade medarbetare. Många av dem är civilingenjörer eller har annan teknisk/naturvetenskaplig examen.

De arbetsuppgifter vi erbjuder spänner över ett stort antal områden - från produktion och drift till projektledning och kvalificerade tekniska undersökningar - och bygger på att du t. ex. har utbildning inom verkstadsteknik, kemi, maskin, materialteknik, radiologi, ekonomi, IT eller marknadsföring.

Möt en av våra medarbetare

Möt en av våra medarbetare

Joakim Söderberg, projektledare Studsvik Nuclear, Avfallsteknik

Vad är bäst med att arbeta i Studsvik?
Svår fråga men det är nog helheten, inte för inte har jag arbetat här i 21 år... spännvidden inom arbetsområden är en anledning.

Studsvik i världen