Aerial view of the Studsvik site

För entreprenörer och konsulter som ska arbeta på Studsvikanläggningen

Innan du börjar arbeta i Studsvik behöver vi olika intyg från dig. Vi kräver

• Säkerhetsprövning inklusive registerkontroll
• Drogtest
• Läkarundersökning (för arbete i radiologisk miljö)
• Att du genomgår Skydd- och Säkerhetsutbildning (se nedan)
• Att du genomgår Strålskydd i Praktiken (för arbete i radiologisk miljö)

Om du har de ovanstående punkterna har du rätt att röra dig självständigt på Studsvikanläggningen, förutsatt att du är föranmäld och har giltig id-handling. Om du saknar något av ovanstående måste du ha någon som är godkänd som ledsagar dig under hela din vistelse på anläggningen.

Säkerhetsprövning inklusive registerkontroll

Under "Relaterade dokument" kan du ladda ner formulär för ”Information om och samtycke till säkerhetsprövning” samt  ”Intyg om genomförd säkerhetsbedömning”. Blanketterna fylls i, skrivs ut, undertecknas och skickas per e-post till  eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13. Vidare instruktioner finns på blanketterna.

Drogtester

I högerspalten hittar du en länk till en sida om drogtester.

Drogtestet skickas per e-post till  eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Läkarundersökning

Om du ska arbeta på kontrollerat område inom Studsvik måste du genomgå en radiologisk läkarundersökning. Du kan göra undersökningen hos din företagshälsovård eller hos annan vårdinrättning. Blanketterna ”Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning” och ”Läkarintyg för arbete med joniserande strålning” laddar du ner från Strålsäkerhetsmyndigheten, se länkarna i högerspalten.

Intygen skickas per e-post till  eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Utbildningskrav

För att få tillträde till svenska kärnkraftverk och kärntekniska anläggningar krävs ett antal utbildningar, bland annat Skydd och Säkerhet och Strålskydd i praktiken. Dessa båda tillträdesutbildningar är framtagna gemensamt av kärnkraftverken och de kärntekniska anläggningarna i Sverige och de är giltiga på samtliga anläggningar.

Det är viktigt att du som ska arbeta på Studsvik har kännedom om de rutiner som gäller, och också planerar för att du och din personal ska ha giltiga underlag för tillträde samt giltiga utbildningar för att kunna påbörja ditt arbete i tid.

Beroende på var någonstans du ska arbeta krävs olika utbildning. Tabellen nedan visar på detta samt intervall för återträning.

Tillträdesutbildningar

Grundutbildning

Återträning (3år)

Till:
Industriområde
Skyddat område

Skydd och Säkerhet (SoS) - webbaserad

Skydd och Säkerhet (SoS) - webbaserad

Till:
Kontrollerat område

Strålskydd i Praktiken (SiP) - lärarledd, bokning krävs

Strålskydd i Praktiken*(SiP)-webbaserad teoretisk återträning

Strålskydd i Praktiken*(SiP)-lärarledd praktisk återträning, bokning krävs

*båda krävs för godkänd återträning

 

Skydd och Säkerhet (SoS)

Utbildningen är webbaserad och innehåller viktig information om bland annat Arbetsmiljö, Larm och Beredskap samt Fysiskt skydd och ska genomföras av alla som ska ha tillträde till området. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information för respektive anläggning samt ett slutprov och tar ca 60 minuter att genomföra. Tillgänglig på svenska och engelska.

Denna utbildning ska genomföras innan ankomst till Studsvik. Efter godkänt prov ska intyget som visas i utbildningsmodulen skrivas ut och signeras. Intyget skickas sedan via mail till eller via post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 611 82 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Följ länken https://kkvgemensam.ghost.se/ och registrera dig som ny användare med fullständigt personnummer.

Utbildningen ska repeteras var 3:dje år.

Strålskydd i praktiken (SiP)

En obligatorisk utbildning för personal som ska arbeta på kontrollerat område. Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på kontrollerat område ur ett strålskyddsperspektiv. Tillgänglig på svenska och engelska.

Utbildningen omfattar ca 6 timmar och genomförs på plats på anläggningen tisdagar jämna veckor med start kl 8.30. Godkänd SoS är ett krav för att få delta i SiP. Föranmälan krävs till denna utbildning, anmälan via mail till alternativt via telefon 0155-221313.

Utbildningen genomförs i AB SVAFO’s regi tisdagar udda veckor, samma starttid. Kursanmälan skickas till: 

Informera i god tid vid behov av utbildning SiP på engelska.

Utbildningen ska repeteras var 3:dje år. Återträningen består av av två delar:

Del 1: Webbaserad teori på följande länk https://kkvgemensam.ghost.se/. Ett signerat intyg lämnas till läraren på del två.

Del 2: Lärarledda praktiska moment. Kontakta för information om kurstillfällen.

SiP under julledigheten

Ingen SiP grundutbildning planeras under julveckorna v51, v52 och v1.

Strålskyddsteknik

Denna utbildning är obligatorisk för entreprenörer med arbetsledande befattning. Den genomförs på anläggningen vid två tillfällen årligen. Kurslängd grundkurs 2 dagar. Repetition efter 3 år, ca 3 timmar. Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

Föranmälan

För att komma in på Studsvikområdet krävs en föranmälan, oavsett om du är säkerhetsprövad eller inte. Kontakta din kontaktperson på Studsvik i god tid innan  ett arbete ska göras.

Tillstånd för heta arbeten

Från den 1 juli 2015 är det Securitas som är tillståndsansvarig för heta arbeten på Studsvikanläggningen. Ring 0155-22 10 20 när du behöver förnya eller söker nytt tillstånd.

Entreprenörsrum

På området finns ett entreprenörsrum där det finns möjlighet att värma mat. Där finns även duschmöjligheter.

Lunch

Lunch finns att köpa på Horsvik kl 11:00-13:00.

 

Studsvik i världen