Sverige

Studsvik AB Kontoret i Stockholm
Studsvik AB
611 82 Nyköping Hemvärnsgatan 15, 9 tr
  171 54 Solna
Tfn: + 46 0155 22 10 00 Tfn: + 46 0155 22 10 00
Fax: + 46 0155 26 30 70  
   
Besöksadress: Besöksadress:
Studsvik, Sverige Hemvärnsgatan 15, 9 tr, Solna, Sweden
   

Fakturaadress:

  Studsvik AB
  611 82 Nyköping

Org nr: 556501-0997
E-post: 

Detta är Studsvik

Detta är Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Läs mer
Studsvik i världen