Koncernledning


Michael Mononen

+46 155 22 10 86
Verkställande direktör och koncernchef. Född 1958. Anställd 2013. Aktieinnehav: 45 000 aktier varav 35 000 aktier via en depåförsäkring
Pål Jarness

+46 155 22 10 09
Ekonomidirektör
Född 1964. Anställd 2013.
Aktieinnehav: 37 500 aktier i kapitalförsäkring
Stefan Bergström

+46 155 22 16 49
Chef för affärsområde Konsulttjänster
Född 1963. Anställd 2016. Aktiennehav: 0
Camilla Hoflund

+ 46 155 22 10 66
Chef för affärsområde Bränsle- och materialteknik
Född 1969. Anställd 1994. Aktiennehav: 0
Sam Usher

Tfn: +44 191 482 1744
Chef Affärsutveckling
Född 1969. Anställd 2008. Aktieinnehav: 2 042
Elisabeth Fahle Gårdebäck

0155-22 19 38
Senior Vice President Human Resources
Född 1968. Anställd 2015. Aktieinnehav: 0
Steven Freel

+1 (910) 599 1142
Chef för affärsområde Scandpower
Född 1964. Anställd 2016. Aktieinnehav: 0
Studsvik i världen