Styrelsen


Anders Ullberg
Anders Ullberg
Född 1946. Ordförande sedan april 2007.
Tidigare VD och koncernchef i SSAB Svenskt Stål. Styrelseordförande i BE Group, Boliden, Eneqvist Consulting och Natur & Kultur samt styrelseledamot i Atlas Copco, Beijer Alma, Valedo Partners och Åkers. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering.
Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 60 000

Anna Karinen
Anna Karinen
Vice styrelseordförande Född 1963. Ledamot sedan 2003, vice ordförande sedan 2007.
Egen verksamhet inom bland annat kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens lokalkontor i Flen.
Utbildning: Jur kand

Aktieinnehav: 1 327 492

Jan Barchan
Jan Barchan
Född 1946. Ledamot sedan 2004.
VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i ConnectBlue AB och Audiodev AB samt styrelseledamot i Assistera AB, Trianon AB och Trialbee.
Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 1 285 492

Peter Gossas
Peter Gossas
Född 1949. Ledamot sedan 2013.
Industrial Advisor i Peter Gossas AB och KIGO Business Development samt styrelseledamot i Höganäs AB. Tidigare VD affärsområde Sandvik Materials Technology
Utbildning: Civilingenjör. Aktieinnehav: 2 000
Alf Lindfors
Alf Lindfors
Född 1946. Ledamot sedan 2006.
Senior advisor, tidigare chef för affärsområde Elproduktion och vice vd i Vattenfall AB.
Utbildning: Civilingenjör med högre utbildning i reaktorteknologi

Aktieinnehav: 0

Agneta Nestenborg
Agneta Nestenborg
Född 1961. Ledamot sedan 2010.
Chef Stora Projekt, Vattenfall Nuclear Projects & Service
Utbildning: Fil dr samt MBA

Aktieinnehav: 2 000

Roger Lundström
Roger Lundström
Född 1966. Ledamot sedan 2005, suppleant 2003–2005.
Representant för Unionen, verksam inom mikroskopi och skadeutredningar vid Studsvik Nuclear AB.
Utbildning: Maskiningenjör

Aktieinnehav: 0

Lena Sivars Becker
Lena Sivars Becker
Född 1974. Ledamot sedan 2015.
Representant för Sveriges Ingenjörer, verksam inom konsultverksamheten vid Studsvik Nuclear AB.
Utbildning: Fil dr.

Aktieinnehav: 0

Studsvik i världen