Historia

AB Atomenergi bildades 1947 för att utveckla, konstruera, bygga och driva kärnenergianläggningar i Sverige. Bolaget sorterar under handelsdepartementet och ägs av stat, kommunala och privata kraftföretag samt industriföretag.

Under de 65 år som gått sedan AB Atomenergi bildades har mycket hänt. Då, 1947, var uppgiften att utveckla, bygga och driva kärnkraftsanläggningar i Sverige. Idag är forskningsreaktorerna avvecklade och Studsvik satsar på att behålla positionen som ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin.

Välkommen att läsa om vår historia. Vi har sammanfattat varje dekad men också lagt till några speciella händelser under vår historia. Mycket nöje önskar vi våra läsare!

Höjdpunkter under 65 år

Höjdpunkter under 65 år

Höjdpunkter under 65 år

 • 1950-tal

  Grundläggande FoU rörande uranframställning, reaktorfysik, bränsle- och ...
  1950-tal
 • 1960-tal

  Verksamhetens tyngdpunkt förskjuts allt mer till Studsvik.
  1960-tal
 • 1970-tal

  Minskande direktanslag från staten leder till trend mot ökad ...
  1970-tal
 • 1980-tal

  En aktiv period med syfte att ytterligare affärsorientera verksamheten.
  1980-tal
 • 1990-tal

  Svenska staten överlät sina aktier i Studsvik AB till Vattenfall.
  1990-tal
 • 2000-tal

  Studsvik AB noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 4 maj 2001.
  2000-tal
 • 2010-tal

  Läs mer om Studsvik idag här .
  2010-tal
Studsvik i världen