Projekt

Nedan finns länkar till våra större kundprojekt.

SCIP
Studsvik Cladding Integrity Project

Det prestigefyllda OECD-projektet som drivits av Studsvik Nuclear sedan 2004 kommer att fortsätta ytterligare fem år. Det är det internationella bränsletestprogrammet SCIP (Studsvik Cladding Integrity Project) med deltagare från Europa, Japan, USA och Korea. Studsvik fortsätter att ha rollen som operating agent för SCIP II.

Inom SCIP-projektet har studier bedrivits inom framför allt väterelaterade skademekanismer i bränsleinkapslingen. Inom projektet testas olika kapslingsmaterial främst med hjälp av mekaniska provningar och testkörningar i testreaktorer. Även modelleringar har utförts med syfte att simulera hur bränslet och kapslingen påverkas under reaktordrift. SCIP fokuserar på att öka möjligheten att förutse mekanismer som kan ge kapslingsskador. Det drivs i form av experiment, studier av grundläggande mekanismer, utveckling av lämpliga testmetoder samt kunskapsöverföring. Resultatet används till att stödja kärnkraftsindustrin att bedöma marginalerna för att undvika sprickbildningar i kapslingen som omsluter kutsen. I sin tur leder det till ökad kärnbränslesäkerhet.

Generation IV
Forskningssamarbete i Sverige och Norden på kärntekniska material för Generation IV reaktorer

Studsvik i världen