• Foto: thomas

Verksamhetsområden


Bränsle- och materialteknik
Kärnkraftsindustrin har behov av kvalificerade tekniska tjänster för att fastställa hållfasthet och livslängd för konstruktionsmaterial och bränsle, både i drifts- och reinvesteringsfaserna.

Studsvik har utfört sådana tjänster i över 65 år och har laboratorier där både bestrålat och obestrålat material kan testas och utvärderas.

Konsulttjänster
Kärnkraftsindustrin strävar efter att producera så mycket elkraft som möjligt med bibehållen säkerhet. Ett sätt att öka produktionen är att korta avställningstiderna för regelbundet underhåll och service. Studsvik har utvecklat metoder för att effektivisera underhållsarbetet och har med dessa etablerat en stark position i Centraleuropa med fleråriga samarbetskontrakt. Tjänsterna omfattar såväl kvalificerade konsulttjänster som mekanisk service, dekontaminering och strålskydd vid kärnkraftsanläggningar.

Avvecklingsprocessen är lång och komplicerad. Studsviks tjänster omfattar hela avvecklings- och rivningsprocessen från förstudier, planering och projektledning till praktiskt arbete med rivning och därpå följande avfallshantering. För vissa demonterings- och rivningsmoment har Studsvik utvecklat egen teknik och utrustning.

Studsvik Scandpower
God bränsleekonomi är centralt för att nå god lönsamhet i driften av ett kärnkraftverk. Genom att öka utbränningen av reaktorbränslet kan effektuttaget öka, men driftsäkerheten får inte äventyras när mer energi ska utvinnas ur varje bränsleelement. Studsviks programvaror för optimering och övervakning av bränsle och härd är världsledande.

Våra verksamhetsområden

 • Bränsle- och materialteknik

  Provning/analys av kärnbränsle och material, korrosions- och ...

  Bränsle- och materialteknik
 • Konsulttjänster

  Tjänsterna omfattar såväl kvalificerade konsulttjänster som mekanisk ...

  Konsulttjänster
 • Studsvik Scandpower

  Ungefär hälften av världens kärnkraftverk använder Studviks programvara...
  Studsvik Scandpower
Studsvik i världen