Bränsle- och materialteknik

Bränsle- och materialteknik

Studsvik erbjuder tjänster inom provning/analys av kärnbränsle och material, korrosions- och vattenkemistudier.

Provning/analys av kärnbränsle och material

Provning/analys av kärnbränsle och material

Provning/analys av kärnbränsle och material

Både bränslestavar och övrigt material i anslutning till en reaktor utsätts för hård påfrestning under drift. För att säkerställa att bränsle och bränslekapslingar bibehåller de egenskaper som krävs för säker och stabil drift så länge som möjligt testas dessa egenskaper i Studsviks laboratorier.

Fuel & Materials Performance

Korrosions- och vattenkemistudier

Korrosions- och vattenkemistudier

Korrosions- och vattenkemistudier

Spricktillväxtmätningar och andra korrosionsstudier utförs på obestrålat och bestrålat material i syfte att minska bränsle- och materialrelaterade driftstörningar, säkerställa materials livslängd samt motverka och sänka den radioaktiva dosbelastningen i kärnkraftverk.

Materials Integrity & Water Chemistry

Transport och logistik

Transport och logistik

Transport och logistik

Studsvik erbjuder specialiserade internationella logistik- och transporttjänster till kärnteknisk industri. Tjänsterna omfattar säkra och effektiva transporter på väg, järnväg, flyg eller per båt samt assistans med myndighets- och frakthandlingar.

Transport and Logistics

Contact Studsvik

Ange det område du befinner dig i genom valen i listan nedan, så får du rätt kontaktinformation.

Studsvik i världen