• Foto: HCL
 • Foto: Janne Höglund
 • Foto: Janne Höglund
 • Foto: Janne Höglund
 • Foto: Janne Höglund
 • Foto: Janne Höglund
 • Foto: Janne Höglund

Provning och analys av kärnbränsle

Publicerad: 11 januari 2011
Både bränslestavar och övrigt material i anslutning till en reaktor utsätts för hård påfrestning under drift. För att säkerställa att bränsle och bränslekapslingar bibehåller de egenskaper som krävs för säker och stabil drift så länge som möjligt testas dessa egenskaper i Studsviks laboratorier. Materialtester för att kontrollera motståndskraft vid olika driftsituationer och kondition ända intill livstidens slut genomförs även de i Studsviks egna laboratorier. Sedan 2005 erbjuder Studsvik tester i reaktormiljö i samarbete med Institutt for Energiteknikk, IFE, i Norge.

Relaterade dokument

Syftet är genomgående att:

 • Öka reaktorernas tillgänglighet genom att minska bränsle- och materialrelaterade begränsningar i driften
 • Minska bränslekostnaden genom att verifiera bränslets integritet under förväntade driftsituationer samt höja bränslets utbränningsgrad
 • Säkerställa materials livslängd och därmed höja säkerheten och undvika onödiga materialbyten
 • Samla data som optimerar driften och är värdefull ur säkerhetssynpunkt
 • Skapa data som ligger till grund för beslut om materials användning
Publicerad av:

Contact Studsvik

Ange det område du befinner dig i genom valen i listan nedan, så får du rätt kontaktinformation.

Transport och logistik

Transport och logistik

Transport och logistik

Studsvik erbjuder specialiserade internationella logistik- och transporttjänster till kärnteknisk industri. Tjänsterna omfattar säkra och effektiva transporter på väg, järnväg, flyg eller per båt samt assistans med myndighets- och frakthandlingar.

Transport and Logistics
Studsvik i världen