Transport och logistik

Publicerad: 14 april 2011
Studsvik erbjuder specialiserade internationella logistik- och transporttjänster till kärnteknisk industri. Tjänsterna omfattar säkra och effektiva transporter på väg, järnväg, flyg eller per båt samt assistans med myndighets- och frakthandlingar

Transporttjänster i Sverige

Studsvik utför eller arrangerar transporter av kärnbränsle, radioaktivt avfall, radioaktivt material samt stora komponenter från kärnkraftsanläggningar både nationellt och internationellt. Dessutom genomför vi transporter för s.k. IKA-verksamheter från sjukhus och industrier i Sverige.

Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning, som startar med allt pappersarbete som behövs för både svenska och internationella transporter. Därefter kan vi själva eller med underleverantörer genomföra själva transporten. Förutom för svenska transporter kan vi tillsammans med våra kompetenta partners även hjälpa dig med följande för internationella transporter:

  • Ansöka om nödvändiga tillstånd (även för export/import)
  • Vara behjälpliga när du ansöker om tillstånd
  • Fungera som projektledare vid transporter
  • Ta hand om förtullning och relaterade frågor
  • Göra utkast till ansöknings- och transporthandlingar
  • Informera om säkerhetsföreskrifter

Vårt team består av 5-6 personer som dagligen arbetar med radioaktiva transporter. Samtliga har lång erfarenhet och stort engagemang i sitt arbete. Vi kan därför svara på många olika frågeställningar inom området. I vår dagliga verksamhet använder vi många olika transportförpackningar som vi även hyr ut för kort eller lång tid.

Transporttjänster i Storbritannien

Studsvik erbjuder kompletta lösningar inklusive förpackning, transport och logistikservice för kärntekniska anläggningar på den brittiska och internationella marknaden.

Studsvik UK har transportflaskor av varierande utförande, avsedda för olika typer av transporter. Dessa kan modifieras vid behov för att bäst passa kundens behov.

Transporttjänster i USA

Studsvik samarbetar med R&R Trucking avseende transporttjänster för BSFR och allmänt avfall, och har också flera andra samarbetspartners avseende transport av stora komponenter.

Genom samarbete med andra företag kan Studsvik erbjuda tjänster avseende transporter av alla typer av radioaktivt material samt annat farligt gods för bl.a. US Department of Energy, US Department of Defense, kärnkraftanläggningar och andra kommersiella anläggningars räkning. 

Läs mer om våra tjänster i Storbritannien och USA på den engelskspråkiga sidan!

Publicerad av:Eva-Lena Lindgren

Contact Studsvik

Ange det område du befinner dig i genom valen i listan nedan, så får du rätt kontaktinformation.

Studsvik i världen