Konsulttjänster

Konsulttjänster

Tjänsterna omfattar såväl kvalificerade konsulttjänster som mekanisk service, dekontaminering och strålskydd vid kärnkraftsanläggningar.

Strålskyddstjänster

Strålskyddstjänster

Strålskyddstjänster

Personalen vid kärntekniska anläggningar riskerar att utsättas för joniserande strålning. Arbete i klassade miljöer kräver alltid mätning och analys av strålningsnivåer, samt att stråldoser minimeras. Studsvik utför strålskyddsservice inklusive arbetsledning och planering

Läs mer

Avvecklings- och rivningstjänster

Avvecklings- och rivningstjänster

Avvecklings- och rivningstjänster

Avvecklingsprocessen är lång och komplicerad. Studsviks tjänster omfattar allt från förstudier, planering och projektledning till praktiskt arbete med rivning och därpå följande avfallshantering.

Decommissioning Services

Konsult- och ingenjörstjänster

Konsult- och ingenjörstjänster

Konsult- och ingenjörstjänster

Ingenjörer och konsulter med erfarenhet från kärnkraftsindustrin är en bristvara idag och framöver. Studsvik erbjuder expertstöd inom bland annat avfallshantering och avveckling, samt alla relaterade områden som exempelvis strålskydd och miljöfrågor. Vi erbjuder också ingenjörstjänster och rådgivning inom design, kärnkraftssäkerhet, bränsle-, härd- samt materialfrågor.

Läs mer

Service vid drift och underhåll

Service vid drift och underhåll

Service vid drift och underhåll

Kraven på service och underhållsarbeten i ett kärnkraftverk är stora. Alla system och komponenter i strålningsklassad miljö behöver återkommande underhåll och rengöring för att garantera säker drift under anläggningens hela livstid. Tjänsterna omfattar mekanisk service, dekontaminering (avlägsnande av radioaktivitet) samt allmän fastighetsskötsel vid kärnkraftsanläggningar.

Läs mer

System- och utrustningsleveranser

System- och utrustningsleveranser

System- och utrustningsleveranser

När kunden behöver skräddarsydda anläggningar eller utrustning kan Studsvik ta ett helhetsansvar för att utforma och leverera en lösning. Vi utför också uppgraderingar och moderniseringar av existerande anläggningar. Våra expertområden ligger bland annat inom avfallsanläggningar, specialutrustning för nedmontering, samt ventilationssystem. Vi tillverkar även utrustning enligt kundens specifikationer till bland annat nya kärnkraftverk.

Läs mer

Contact Studsvik

Ange det område du befinner dig i genom valen i listan nedan, så får du rätt kontaktinformation.

Studsvik in France

Studsvik in France

Studsvik France SAS offers the entire knowledge and the 60 years’ experience of Studsvik to the French nuclear society. The main focus is in supporting safe, reliable and economical operation of nuclear reactors, as well as waste management, providing environmentally friendly solutions to the industry.

Studsvik i världen