Service vid drift och underhåll

Publicerad: 29 mars 2011
Kraven på service och underhållsarbeten i ett kärnkraftverk är stora. Alla system och komponenter i strålningsklassad miljö behöver återkommande underhåll och rengöring för att garantera säker drift under anläggningens hela livstid. Tjänsterna omfattar mekanisk service, dekontaminering (avlägsnande av radioaktivitet) samt allmän fastighetsskötsel vid kärnkraftsanläggningar.
Publicerad av:

Contact Studsvik

Ange det område du befinner dig i genom valen i listan nedan, så får du rätt kontaktinformation.

Studsvik i världen